BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE

 • Návrh a posouzení dle čsn en 1992, en 1996
 • Návrhy monolitických a prefabrikovaných železobetonových konstrukcí
 • Návrhy sanace, stabilizace a zesilování stávájících betonových a zděných konstrukcí

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

 • Metoda výpočtu dle čsn en 1995, popř. 73 1702
 • Návrhy a statické posudky nových a stávajících dřevěných konstrukcí (krovy, stropní konstrukce)
 • Návrh sanace a zesílení stávajících dřevěných konstrukcí a historických krovů

OCELOVÉ KONSTRUKCE

 • Metoda výpočtu dle čsn en 1993, 1994
 • Návrhy ocelových konstrukcí
 • Posouzení stávajících ocelových konstrukcí a návrh jejich sanace

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM A DIAGNOSTIKA STAVEB

 • Provádění stavebně technického průzkumu objektů
 • Diagnostika stávajících konstrukcí